VWS, RIVM en Lareb melden ernstige schade door Covid-vaccin (2023)

VWS, RIVM en Lareb melden ernstige schade door Covid-vaccin (1)lezen

VWS, RIVM en Lareb melden ernstige schade door Covid-vaccin (2) Foto: Bart Matt | Associated Press💨

Ondertussen lanceerde de regering een geheime operatie

(Video) Webinar #10 'Covid-19: Vaccinatie'

Datum: 25 maart 2023
vaccin schade

Joris Bas, Karel Beckman

In februari 2021 ontvingen het RIVM, het Lareb Adverse Events Center en de afdeling VWS talloze meldingen van ernstige bijwerkingen van het Covid-vaccin, waarvan vele met dodelijke afloop, maar deze informatie werd geheim gehouden voor het publiek. Ze besloten zelfs om hun vaccinatiecampagnes op te voeren.

Begin februari 2021 ontving Lareb 1.000 meldingen per dag dat Covid-injecties soms ernstige gezondheidsschade veroorzaakten. Op 9 februari 2021 was het aantal doden 15 en het aantal inbeslagnames 15. Een dag later bleken 100 mensen te zijn overleden na vaccinatie. Maar Lareb informeerde het publiek hierover niet. Zoals minister Hugo de Jonge op zijn persconferentie op 23 februari. Op 19 februari 2021 liet het RIVM in een interne mail weten dat "geen overlast belangrijk is". Het gaat de rijksoverheid alleen om het vergroten van de vaccinatiebereidheid, blijkt uit interne brieven die onderzoeker Cees van den Bos op verzoek van Wob naar buiten heeft gebracht. Zijn rapport, gepubliceerd op het Substack-blog van Bos & Bomen, geeft een verbluffend inzicht. Dit is niet de eerste keer dat terwijl het parlement zijn onthullingen in twijfel trekt, de reguliere media ze volledig negeren.

Van den Boss merkte op dat het RIVM op 1 februari 2021 bericht krijgt dat het vaccin gevaarlijk is. Ernstige allergische reacties zijn mogelijk fataal. Lareb kreeg zeven keer zoveel aanmeldingen als verwacht. Maar het RIVM, VWS en Lareb zijn er gewoon om het publiek gerust te stellen. Lareb merkte in zijn rapport van 2 maart 2021 op: "Momenteel ziet Lareb geen patroon van klachten in het rapport dat wijst op ernstige bijwerkingen die kunnen leiden tot de dood bij gevaccineerde personen." "Ter informatie, Lareb vermeldde dat ongeveer duizend rapporten werden binnen een paar dagen ontvangen, dus dat zou snel moeten kloppen', luidde de e-mail.

(Video) Coronanieuws 1 oktober 2021

Het RIVM reageert op 22 februari 2021 als het een "imagoprobleem" constateert bij het AstraZeneca-vaccin: "We werken er hard aan om de reputatie van AZ te verbeteren". Dit willen ze doen door agressieve artikelen te plaatsen, bijvoorbeeld op RTL nieuws of advertenties.

Ondertussen lanceert VWS een campagne om enkele belangrijke opiniemakers, waaronder OMT-leden, ertoe te brengen "met één stem te spreken" en "op te komen voor onze verhalen". Volgens medisch ethisch adviseur Dr. Wendy Mittemeijer verbiedt de Drugswet wetenschappers of publieke figuren om vaccinatieprogramma's te promoten bij het publiek.

Autoriteiten verbergen de risico's van Covid-vaccins voor de bevolking

Overheidsinstanties als het RIVM, Lareb, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Ministerie van VWS werden in februari 2021 verrast door het aantal meldingen van soms ernstige bijwerkingen van Covid-vaccins, maar kozen ervoor deze niet met het grote publiek te delen. Ze zijn bang dat dit hun bereidheid om zich te laten vaccineren zal aantasten.

Dat blijkt uit correspondentie van interne autoriteiten die op verzoek van de Wob is verstrekt en geanalyseerd door onafhankelijk onderzoeker Cees van den Bos. In zijn laatste analyse concentreerde het zich op februari 2021. In die tijd waren de vaccinatiecampagnes van de overheid vooral gericht op gezondheidswerkers die het pad moesten effenen voor de rest van de samenleving. Veel gezondheidswerkers hebben echter ernstige twijfels over de veiligheid van vaccins. Ja, de feiten zullen spoedig blijken.

"Begin februari ontving het RIVM de eerste alarmerende meldingen van injecties, nog geen maand nadat medisch personeel en verpleeghuisbewoners de injecties hadden toegediend", schrijft Van den Bos. "Het RIVM heeft vernomen dat dit een reactief vaccin is. Volgens een e-mail van 1 februari 2021 betekent dit dat het meerdere bijwerkingen heeft. Er zijn 12 meldingen geweest van ernstige allergische reacties van de Pfizer-injectie, waaronder 6 porties waren anafylaxie.

Een week later, op 8 februari, rapporteerde het officiële instituut van Lareb zeven keer de verwachte bijwerkingen. "Er was geen reden om de vaccinaties stop te zetten. In plaats daarvan escaleerde het steeds sneller. Een dag later meldde een e-mailuitwisseling van de WVS-afdeling 15 doden en 15 gevallen van epilepsie of toevallen. Een rapport van de Safety Oversight Working Group zei ,,Er zijn meer dan honderd mensen overleden na vaccinatie. Dat komt neer op ongeveer 1 dode op elke 6.500 injecties.''

(Video) Coronanieuws 13 mei 2021

Een interne mail van de afdeling WVS op 24 februari 2021 luidt: "Ter informatie, Lareb meldt dat er op sommige dagen zo'n 1.000 meldingen zijn binnengekomen, dus dit moet snel oplopen. We meldden ons op maandagochtend Afspraak gemaakt met x om de zaak verder te bespreken. Ook op financieringsniveau". Drie reacties op de e-mail gingen over 'financiering' en Lareb zou moeten betalen voor het extra werk. Op een ongewoon groot aantal aanvragen kwam geen inhoudelijke reactie.

Vergeleken met het griepvaccin 2019/2020 rapporteerde Lareb in totaal 3 sterfgevallen na vaccinatie bij ouderen of mensen met comorbiditeit. In die tijd werden ongeveer 3 miljoen mensen gevaccineerd tegen de griep, wat neerkomt op 1 sterfgeval op elke miljoen gevaccineerden. Dit betekent dat er onder vergelijkbare doelgroepen 50 keer zoveel doden vielen door Covid-injecties als doden door griepvaccinaties direct na de start van de Covid-campagne.

Van den Boss kreeg toen problemen met de Covid-injectie van AstraZeneca. Hierover wordt op 19 februari 2021 een mail gestuurd naar de "Bijwerkingen Specialisten" van het RIVM. Ook omdat de kliniek zelf veel meldingen heeft gekregen van post-vaccinatieziektes. "Het is belangrijk om niet te stressen", luidt het meest concrete advies van de bijwerkingenexperts van het RIVM. Later op de dag overwoog het RIVM de huisartsenpraktijk aan te bevelen niet van alle medewerkers tegelijk injecties aan te nemen vanwege het risico op sluiting van apotheken.

Op 24 februari 2021 ontvangt het RIVM een e-mail van het Parnassia GGZ Team over slechte vaccinatiegereedheid. Vijftien procent van de werknemers stopte na vaccinatie, net als drie vijfde van de artsen. Er werd ook één geval van anafylactische shock gemeld.

Op 22 februari beraadt het ministerie zich hoe het imago van AstraZeneca kan worden verbeterd door middel van "ambassadeur/pilaarsteun". RTL en AD werden expliciet genoemd als mogelijke steunpilaren. Zeg niets over het feit dat uit rapporten blijkt dat het AstraZeneca-vaccin 150 keer dodelijker is dan de griepprik.

Op 14 maart adviseerde het Comité voor de Beoordeling van Drugs (CNG) om Astrazeneca tijdelijk achterwege te laten na alarmerende berichten uit Noorwegen en Denemarken. De Wereldgezondheidsorganisatie is het daar echter niet mee eens. Op 2 april 2021 stopt Nederland definitief met het voorschrijven van AstraZeneca aan mensen onder de 60 jaar. Een jaar later, op 22 april 2022, stopt de productie van vaccins gewoon. Overgebleven AstraZeneca-injecties die te gevaarlijk werden geacht, werden naar Afrika gestuurd.

Ondanks alle rapporten overwoog geen enkele autoriteit om de campagne stop te zetten of het publiek te informeren. Op een persconferentie op 23 februari 2021 rapporteerde Hugo de Jonge positieve resultaten nadat er ongeveer 1 miljoen doses van het vaccin waren toegediend, met name een vermindering van het aantal besmettingen bij verpleeghuizen en zorgmedewerkers. "Er waren ook bemoedigende vroege tekenen van hoe het vaccin de verspreiding van het virus kon voorkomen", maar later werd aangetoond dat het vaccin de verspreiding van het virus niet kon voorkomen, zei hij. Een aantal ernstige bijwerkingen, zoals anafylactische shock, toevallen en overlijden, werd niet genoemd. In een persbericht van 19 november 2020 had De Jonge al ongegrond verklaard dat "Nederlanders zich geen zorgen hoeven te maken over de veiligheid en werkzaamheid van toekomstige vaccins". In december 2020 herhaalde hij die bewering.

(Video) Webinar Corona vaccinatie, antistof uitslagen en een derde vaccinatie

Een paar dagen later, op 2 maart 2021, zag ook Lareb in zijn bijwerkingenmelding geen aanleiding om alarmbellen te doen rinkelen: "Op dit moment zag Lareb in de melding geen patroon van klachten die wijzen op ernstige bijwerkingen van overlijden." - wij lezen. Lareb, onder leiding van ex-SP-politicus Agnes Conde, is officieel belast met het onafhankelijk documenteren en rapporteren van bijwerkingen, maar Cees van den Bos heeft uit eerdere documenten aangetoond dat het College dit vooral ziet als een verantwoordelijkheid om "alle angst weg te nemen".

Overstroming VAERS-rapport

Net als Lareb heeft het Amerikaanse bijwerkingencentrum van Vaers organisatorische problemen gehad met te veel rapporten. De verwachting is dat het maximum 1.000 per dag zal zijn. Dat aantal is flink gedaald, tot bijna 5.000 per dag. Josh Guetzkow, een docent aan de Universiteit van Israël, meldde op zijn blog van 21 maart 2023 dat hij overweldigd was door de antwoorden: vrede en hoe de afhandeling van deze stortvloed aan meldingen van menselijk lijden te verbeteren.

FAQs

Waar kan ik bijwerkingen vaccinatie melden? ›

Dit kunt u melden:

U kunt alle vermoedens van bijwerkingen na gebruik van medicatie of toediening van vaccins melden bij Bijwerkingencentrum Lareb. Hieronder vallen: Bijwerkingen van alle geneesmiddelen en vaccins die in Nederland verkrijgbaar zijn: mét of zonder recept.

Wat te doen bij klachten na vaccinatie? ›

Neem bij klachten contact op met uw huisarts

De huisarts kan u doorverwijzen naar een medisch specialist. In Nederland wordt bijna alle zorg vergoed. Ook is het belangrijk om uw klachten te melden bij het Bijwerkingencentrum Lareb. Doe dat ook als u twijfelt of uw klachten komen door de vaccinatie.

Hoe lang last van bijwerkingen coronavaccin? ›

Bekende klachten na vaccinatie zijn: reacties op de prikplek, vermoeidheid, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, rillingen, misselijkheid en koorts. Deze klachten zijn meestal binnen 1 tot 2 dagen verdwenen.

Kan je long Covid krijgen na vaccinatie? ›

Lareb ontving 35 meldingen van Long-COVID na coronavaccinatie. Het betrof voornamelijk vrouwen, na de tweede of derde vaccinatie. Bij 25 meldingen (71%) was er sprake van een verergering van klachten na vaccinatie. Bij zes meldingen was er sprake van een nieuwe diagnose van long-COVID na vaccinatie.

Hoe betrouwbaar is Lareb? ›

Bijwerkingencentrum Lareb is officieel NEN 7510:2017 gecertificeerd en voldoet daarmee volledig aan de norm voor informatiebeveiligingseisen van de gezondheidszorg. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bijwerkingencentrum Lareb is gecertificeerd en voldoet aan de eisen van ISO 9001:2015.

Hoe lang duurt het voordat een medicijn uit je lichaam is? ›

De meeste middelen zullen ongeveer binnen 3 dagen uit je bloed verdwenen zijn. Afhankelijk van de mate van gebruik kunnen sommige opioïden nog tot 5 dagen aantoonbaar zijn in de urine.

Wat doen als je ziek bent na boosterprik? ›

Als je ziek wordt na de vaccinatie

Als je koorts hebt (38,5 graad of meer), kan de vaccinatieafspraak niet doorgaan. Als je te ziek bent, zeg je afspraak af. Wanneer de klachten over zijn, maak dan een nieuwe afspraak voor de vaccinatie.

Welke klachten horen bij corona na vaccinatie? ›

De coronavaccins zijn getest op tienduizenden mensen. Sommige mensen hebben een paar dagen last van klachten die lijken op griep, zoals verhoging, koorts, spierpijn of hoofpijn. Dat gebeurt vaker bij vaccinaties. Deze bijwerkingen betekenen dat uw afweersysteem in het lichaam aan het werk is.

Wat doet het Corona vaccin in je lichaam? ›

U kunt last hebben van moeheid, hoofdpijn, spierpijn en koorts. Dit is een normale reactie van het lichaam op de prik. Het betekent dat het lichaam afweer tegen corona maakt. De klachten zijn meestal binnen 1 tot 2 dagen over.

Hoe weet ik of ik Longcovid heb? ›

Sommige mensen houden langdurig klachten nadat ze COVID-19 hebben gehad. Dat wordt 'Long COVID' of Post-COVID genoemd. Voorbeelden van langdurige gezondheidsklachten na corona zijn vermoeidheid, benauwdheid en pijn.

Hoe lang duurt het voordat corona uit je lichaam is? ›

Het kan per persoon verschillen hoe lang het duurt voordat je hersteld bent. Sommige mensen ervaren alleen verkoudheidsklachten en herstellen binnen enkele dagen, maar er zijn ook gevallen bekend van mensen die langdurig (vele weken) klachten blijven houden.

Hoe groot is de kans op ernstige bijwerkingen Coronavaccin? ›

Heel soms zijn er ook ernstige bijwerkingen. Die komen maar heel weinig voor. Bij de vaccins van AstraZeneca en Janssen kan het gaan om een propje in het bloed (trombose) in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes (trombopenie). Deze bijwerking wordt afgekort als TTS (trombose en trombocytopenie syndroom).

Waarom ben je zo moe na corona? ›

Wat precies de oorzaak is van moe blijven na corona, is onbekend. Wel is bekend dat mensen ook na ziek zijn door andere virussen dan corona nog lang moe kunnen blijven. Iedereen kan klachten krijgen en lang houden na corona. Waarschijnlijk is de kans om lang klachten te houden groter als u erg ziek was door corona.

Welke medicatie bij Long Covid? ›

Het Europese geneesmiddelenbeoordelingscomité heeft in 2021 een positief advies gegeven over gebruik van anakinra bij patiënten met COVID-19. Het middel is geschikt voor volwassen COVID-19 patiënten met een longontsteking, die zuurstof toegediend krijgen en het risico lopen op ernstige longproblemen.

Kun je twee keer achter elkaar corona krijgen? ›

Helaas blijf je niet eeuwig immuun tegen SARS-CoV-2 nadat je covid-19 hebt doorgemaakt. Ook na vaccinatie kan je opnieuw besmet worden en de ziekte doormaken, zij het vaker in een mildere vorm dan de eerste keer.

Wie is de baas van Lareb? ›

De voorzitter van de Raad van Toezicht is Frans Lindelauf, voormalig ziekenhuisapotheker bij St. Jansdal Ziekenhuis Harderwijk.

Wat doet een vaccin met je immuunsysteem? ›

Het vaccin zorgt ervoor dat je lichaam antistoffen aanmaakt tegen het gehele spike-eiwit, en die zijn heel belangrijk bij het stoppen en opruimen van het virus. Als je besmet raakt, gaan de antistoffen meteen aan het werk en word je dus minder ziek.

Wat is de kerntaak van de Bijwerkingencentrum Lareb? ›

Dit doet Bijwerkingencentrum Lareb

Bijwerkingencentrum Lareb ontdekt nieuwe kennis over bijwerkingen door binnenkomende meldingen te analyseren. Waar nodig doet Lareb verder onderzoek. Hiervoor gebruikt Lareb alles wat er al bekend is over het geneesmiddel of vaccin.

Heeft paracetamol invloed op de stoelgang? ›

Pijnstillers zoals paracetamol-codeine kunnen voor obstipatie zorgen, omdat codeine de darm trager laat werken. Spanning of stress. Sommige ziektes kunnen ook obstipatie veroorzaken.

Wat mag je niet met diclofenac? ›

Van de door uw meoder gebruikte medicatie zijn er een drietal medicijnen die een interactie aan kunnen gaan met diclofenac. Dit zijn marcoumar, seroxat en sotalol. Diclofenac kan de werking van de bloedverdunner marcoumar versterken. Hierdoor is er een grotere kans op het optreden van bloedingen.

Wat te doen bij bijwerkingen medicijnen? ›

Denkt u dat u een bijwerking heeft van een medicijn? Bespreek dit dan met uw apotheker of uw arts en meld dit bij het Bijwerkingencentrum Lareb. Andere ervaringen met medicijnen kunt u melden bij Meldpuntmedicijnen.nl. Bijvoorbeeld dat de verzekering uw medicijn niet vergoedt.

Kan boosterprik kwaad na corona? ›

Om te beginnen: voor de bescherming tegen corona maakt het niet uit of je een tweede prik of een boosterprik haalt. Het zijn allebei dezelfde doses vaccin. Door je te vaccineren ben je beter beschermd tegen ziekte en vooral tegen ernstige ziekte.

Hoe lang last van Herhaalprik corona? ›

Ook als je corona hebt gehad en de basisserie of een eerdere herhaalprik, kun je de herhaalprik halen. Dit kan vanaf 3 maanden na je laatste prik of als het 3 maanden geleden is dat je een mogelijke coronabesmetting had (na de laatste prik). De vaccinatie beschermt je beter tegen ernstig ziek worden door een infectie.

Wat zijn de bijwerkingen van de Moderna boosterprik? ›

Bijwerkingen van het Moderna-vaccin
 • pijn en zwelling op de prikplek;
 • vermoeidheid en koude rillingen;
 • koorts, opgezette lymfeklieren;
 • hoofdpijn;
 • spier- en gewrichtspijn;
 • misselijkheid en overgeven.

Wat doet het Spike eiwit met je lichaam? ›

Deze eiwitten zijn de uitsteeksels die aan de buitenkant van het coronavirus zitten. Uw lichaam herkent deze spike-eiwitten en zet het afweersysteem aan het werk.

Waarom heb je spierpijn bij corona? ›

De meest logische verklaring zit hem in het feit dat als je ziek bent, je minder actief bent dan normaal. Deze inactiviteit kan zorgen voor pijn, stijfheid en verminderde spierkracht. Zeker wanneer je een langere tijd ernstig ziek bent geweest of zelfs in het ziekenhuis hebt gelegen lever je veel in.

Hoeveel mensen hebben nog geen corona gehad? ›

In de vijfde ronde in de zomer van 2021 had bijna 65% van de bevolking antistoffen tegen het coronavirus in het bloed en ongeveer 20% had bewijs van een doorgemaakte besmetting. In het najaar van 2021 (ronde 6) had bijna 87% van de bevolking antistoffen.

Kun je in het bloed zien of je corona hebt gehad? ›

Met de serologische test kan aangetoond worden of er antistoffen Corona (lgG) in het bloed aanwezig zijn. Antistoffen worden aangemaakt als reactie op een virusbesmetting of vaccinatie. Deze informatie kan meer rust en zekerheid geven.

Kun je corona krijgen van het vaccin? ›

Kans op corona na vaccinatie

Je kunt na vaccinatie nog corona krijgen. De kans om ernstig ziek te worden door corona is kleiner, omdat je door vaccinatie beter beschermd bent.

Wat is beter corona krijgen of vaccinatie? ›

Bij vaccinatie is de mate van bescherming beter bestudeerd en bekend. Mogelijk ben je het best beschermd als je zowel covid hebt doorgemaakt als volledig gevaccineerd bent. Eén ding is zeker: je loopt meer gezondheidsrisico's als je kiest voor de infectie in plaats van vaccinatie.

Wat is goed om te eten als je corona hebt? ›

Neem bij de warme maaltijd vlees, vis of een vleesvervanger zoals ei of peulvruchten. Eet liever hartig broodbeleg in plaats van zoet: (smeer)kaas, vleeswaar, paté, vis, salades, pindakaas, notenpasta, humus of ei. Plan uw lichamelijke activiteit vóór het nuttigen van een (eiwitrijke) maaltijd.

Kun je herstellen van Long COVID? ›

Mensen met milde klachten van COVID-19 kunnen binnen een week beter zijn. Maar ze kunnen ook weken- tot maandenlang last houden en regelmatig een terugval ervaren. Bij mensen die ernstigere klachten hebben gehad, en al dan niet opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, duurt het herstel zeker weken.

Hoe voelt corona benauwdheid? ›

U ademt moeilijker of sneller als u iets doet (kortademig). U krijgt uw ademhaling moeilijk onder controle, bijvoorbeeld als u praat of als u zich inspant. U kunt ook moe worden als u praat. Het voelt alsof u niet diep genoeg kunt inademen of uitademen.

Wat kun je doen om sneller te genezen van corona? ›

Er is geen behandeling die u snel kan genezen van corona. Uw lichaam moet dit vooral zelf doen.

Hoe krijg je het coronavirus uit je lichaam? ›

De staart werkt samen met de cellen van het afweersysteem, zoals de B-cellen en cellen die virussen opruimen en vernietigen. Door deze samenwerking kan je lichaam het virus nog beter opruimen.

Wat te doen bij langdurige COVID klachten? ›

PostCovid NL: de patiëntenorganisatie voor iedereen met langdurige klachten na corona en is onderdeel van het Longfonds. PostCovid NL helpt mensen met post-COVID grip te krijgen op hun leven, zodat ze weer vooruit kunnen.

Kun je ziek worden van de Herhaalprik? ›

De herhaalprik heeft geen zin, je wordt toch ziek.

Je ziet dit ook aan de opnamecijfers van ziekenhuizen. Met een herhaalprik is het risico op ziekenhuisopname kleiner dan bij mensen die alleen de basisserie hebben gehad.” Een hogere leeftijd is trouwens niet het enige risico om ernstig ziek te worden.

Wie mag het coronavaccin niet? ›

Vaccinatie mag niet gebeuren bij personen met een voorgeschiedenis van een ernstige allergische reactie, zoals anafylaxie, op één van de bestanddelen van het vaccin zoals polyethyleenglycol of polysorbaat of bij een eerdere vaccinatie.

Welke vitamine is goed voor vermoeidheid? ›

De vitamines B2, B3, B5, B6, B11 (foliumzuur), B12 en C dragen bij aan extra energie bij vermoeidheid. B-vitamines zijn in de natuur te vinden in onder andere volkoren granen, bonen, linzen, biergist en bananen. Ook in dierlijke producten zoals vlees en eieren vind je deze vitamines.

Hoe kom ik van mijn vermoeidheid af? ›

Tips om vermoeidheid tegen te gaan
 1. Breng ritme in je dag. Ritme geeft rust in je hoofd en zorgt ervoor dat je zelf kunt bepalen hoeveel je aan kunt op één dag. ...
 2. Zorg voor voldoende slaap. En dat betekent niet extra lang slapen. ...
 3. Blijf in beweging. ...
 4. Doe ademhalingsoefeningen. ...
 5. Ga er wat vaker tussenuit. ...
 6. Doe even helemaal niets.

Kan je Long COVID krijgen na vaccinatie? ›

Lareb ontving 35 meldingen van Long-COVID na coronavaccinatie. Het betrof voornamelijk vrouwen, na de tweede of derde vaccinatie. Bij 25 meldingen (71%) was er sprake van een verergering van klachten na vaccinatie. Bij zes meldingen was er sprake van een nieuwe diagnose van long-COVID na vaccinatie.

Wat gebeurt er met je longen als je corona hebt? ›

Door een hele heftige ontstekingsreactie kunnen vocht, eiwitten en ontstekingscellen uit de longbloedvaten in het longweefsel terecht komen. Hierdoor wordt het moeilijker om zuurstof vanuit de longen naar het bloed over te brengen, waardoor een tekort aan zuurstof in het bloed ontstaat.

Kun je andere mensen besmetten als je corona hebt gehad? ›

Mensen die het virus oplopen, kunnen al één of twee dagen voordat ze klachten krijgen besmettelijk zijn. In de eerste 8 dagen van de klachten lijken mensen het meest besmettelijk. Als je weer beter bent en als je 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, dan kun je anderen niet meer besmetten.

Hoe lang in isolatie na positief getest? ›

Je hoeft niet meer in isolatie te gaan als je positief test op corona. Ook de richtlijn voor een zelftest bij klachten is komen te vervallen per 10 maart 2023. Dit kan omdat de omikron(sub)varianten minder ziekmakend zijn en doordat bijna iedere Nederlander gevaccineerd is en/of besmet is geweest met het coronavirus.

Wat doen als je ziek bent na Boosterprik? ›

Als je ziek wordt na de vaccinatie

Als je koorts hebt (38,5 graad of meer), kan de vaccinatieafspraak niet doorgaan. Als je te ziek bent, zeg je afspraak af. Wanneer de klachten over zijn, maak dan een nieuwe afspraak voor de vaccinatie.

Wat zijn de bijwerkingen van de Moderna Boosterprik? ›

Bijwerkingen van het Moderna-vaccin
 • pijn en zwelling op de prikplek;
 • vermoeidheid en koude rillingen;
 • koorts, opgezette lymfeklieren;
 • hoofdpijn;
 • spier- en gewrichtspijn;
 • misselijkheid en overgeven.

Hoe lang last van BMR vaccinatie? ›

Meestal ontstaan bijwerkingen op de dag dat de inenting is gegeven. Ze duren meestal niet langer dan 1 tot 2 dagen. De inenting tegen bof, mazelen en rodehond, de BMR Bof, mazelen, rodehond (Bof, mazelen, rodehond)-vaccinatie, veroorzaakt pas na 5 tot 12 dagen een reactie.

Wat als je boosterprik krijgt terwijl je corona hebt? ›

De vaccinatie zal niet gebeuren als je koorts of een acute infectieziekte hebt. Ook niet wanneer je één van de symptomen van COVID-19 hebt. Evenmin zullen de mensen die allergisch zijn voor een bestanddeel van het vaccin of die bij een vroegere vaccinatie een ongewenste reactie kregen, niet gevaccineerd worden.

Wat doet Moderna vaccin in je lichaam? ›

Het coronavaccin van Spikevax is een mRNA-vaccin, zoals dat heet. Het vaccin brengt hele kleine vetbolletjes in het lichaam met een stukje genetische code (mRNA) als het coronavirus. Dit mRNA wordt in het lichaam omgezet in spikeproteïnen, een eiwit van het virus.

Hoe snel verdwijnen bijwerkingen? ›

Indien u voor het eerst een medicijn krijgt voorgeschreven, dan zal de apotheek met u de meest voorkomende bijwerkingen bespreken. Meestal verdwijnen deze bijwerkingen binnen twee weken. Indien dit niet het geval is of als de bijwerkingen niet acceptabel zijn, dan wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw arts.

Hoelang last van bijwerkingen medicijnen? ›

Sommige bijwerkingen kunnen door een lange werking van het medicijn nog wel dagen tot soms weken aanwezig zijn na het stoppen of veranderen van het medicijn. Tenslotte kan je arts soms een ander medicijn voorschrijven dat de bijwerkingen vermindert.

Welke medicijnen om rustig te worden? ›

Kalmeringsmiddelen zijn medicijnen die uw emoties minder sterk maken. Ze helpen vooral tegen angst, zenuwen en stress. Bekende kalmeringsmiddelen zijn benzodiazepinen. Voorbeelden van kalmeringsmiddelen zijn alprazolam, bromazepam, diazepam en lorazepam.

Hoe snel bijwerkingen 9 jaars prik? ›

Als er bijwerkingen ontstaan, treden deze meestal op tussen 5 dagen en 3 weken na de vaccinatie. Het BMR-vaccin bevat levend verzwakte virussen, waardoor je een lichte infectie krijgt. Bijwerkingen van het vaccin kunnen dan ook lijken op een lichte vorm van mazelen, bof of rodehond.

Hoe lang duurt het voordat vaccinatie is verwerkt? ›

Bent u kort geleden gevaccineerd? Het kan tot 3 dagen duren voordat u uw gegevens kunt ophalen met CoronaCheck.

Hoe weet je of je BMR vaccinatie hebt gehad? ›

Via de website van het RIVM kun je je persoonlijke vaccinatiebewijs van het Rijksvaccinatieprogramma opvragen. Ben je niet ingeënt, dan kun je naar de huisarts om alsnog een prik te halen.

Videos

1. Het nieuwe coronavirus en de feiten over vaccinatie
(De KNAW)
2. Coronanieuws 18 februari 2022
(Medicijngebruik)
3. Coronanieuws 2 april 2021
(Medicijngebruik)
4. 8 december 2020: de integrale persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge
(Rijksoverheid)
5. Coronanieuws 26 mei 2022
(Medicijngebruik)
6. Coronavaccinatie, de nieuwste overwegingen (zorgprofessionals) - aug. 2021
(Nierpatiënten Vereniging Nederland)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated: 09/10/2023

Views: 6415

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.